OOT KREATİF REKLAM AJANSI AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, ÖZER ÖNER TASARIM ve REKLAM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ (Bundan böyle OOT Kreatif Reklam Ajansı olarak anılacaktır) ‘ne ait internet sitesinde insan kaynakları sekmesinde, tarafımdan elektronik olarak verilen; ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, eğitim ve iletişim bilgilerim dahil olmak üzere tüm kişisel verilerimin ve ilgili sekme üzerinden elektronik ortamda dosya ile gönderilen tüm kişisel verilerimin, OOT Kreatif Reklam Ajansı tarafından iş, hizmet ve/veya staj ilişkisi kurulması ve tarafımla iletişime geçilmesi amaçları ile işlenmesine, paylaşılmasına ve 3. Kişilere aktarılmasına muvafakat ettiğimi ayrıca; ilgili sekmede vermiş olduğum 3. Kişi verilerinin 3. kişi veri sahipleri tarafımca 6698 Sayılı KVKK’ya uygun olarak işlendiğini ve OOT Reklam Ajansı’na aktarıldığını beyan ve taahhüt ederim.